Wie zijn wij?

Wij, dat zijn Luc Bax en Noëlla Daelman. Beiden zoon/dochter van een Piétrainfokker/varkensliefhebber. Al meer dan 25 jaar baten wij samen de huidige Piétrainfokkerij en het KI-Centrum uit.

Luc, als 4de generatie, kreeg de liefde voor de varkens al van kindsbeen af mee. Na Jan (°1872), Jaak (°1910) en André (°1941) startte ook Luc (°1966) zijn eigen varkensfokkerij. Toen op het bedrijf van André in 1985 de eerste Piétrainzeugen op het erf toekwamen, droomde Luc al van zijn eigen Piétrainfokkerij. Begin 1989 was het zover: de eerste zeugen werden naar het volledig nieuwe bedrijf gebracht. Een half jaar later, juli 1989, besloten Luc en Noëlla, gezien de snelle opmars van de kunstmatige inseminatie bij varkens, om naast de fokkerij ook een KI-Centrum op te starten.

Onze Piétrainfokkerij telt een 50-tal zeugen die samen jaarlijks een 150 verkoopwaardige opfokberen voortbrengen. Deze beren worden ingezet in ons eigen KI-Centrum, maar ook bij andere collega-KI-Centra. Ook de particuliere zeugenhouder kan bij ons terecht voor een kwalitatieve eindbeer. Alle gegevens van de beschikbare opfokberen vindt U op de pagina Opfokberen.

Doorheen de jaren kende de varkens-KI een stevige, positieve evolutie. Mede door de intrede van de German Piétrain GenomPlus kunnen wij U een kwaliteitsvolle selectie aan eindberen voorstellen. Onder KI-Centrum vindt U onze aanwezige KI-beren gegroepeerd in 3 categorieën:

Belgische Piétrain, German Piétrain GenomPlus en Zeugenlijnberen.

Wenst U nog meer info, aarzel dan niet ons te contacteren: 0477 – 72 89 45.

Luc en Noëlla